รางวัลแห่งความสำเร็จ

ความสง่างามบนเส้นทางแห่งความสำเร็จด้านผู้ผลิตเบรกตลอด 36ปี ของ บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลคุณภาพจากหลายสถาบัน อาทิเช่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และได้รับเกียรติบัตรระดับสากล ISO 9001 : 2008

ในปี พ.ศ.2554 ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน E-Mark จาก TUV Rheinland

ในปี พ.ศ.2550 ได้รับรางวัล ITAP AWARD ด้าน BEST GREEN PRODUCT DEVELOPMENT จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 

ในปี พ.ศ.2552 บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์จากสถาบัน TUV Rheinland

 

ในปี พ.ศ.2552 บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949:2002 ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์จากสถาบัน TUV Rheinland

 

ในปี พ.ศ.2554 บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน E-Markจากสถาบัน TUV Rheinland

 

ในปี พ.ศ.2558 บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์จากสถาบัน TUV Rheinland

 

ในปี พ.ศ.2560 บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จากบริษัท เอเจเอ รีจีสตร้าส์ จำกัด

ซึ่งบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและป้องกันมลพิษ ได้นำมาปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่น ดังนี้

     1. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

     2. ป้องกันและจัดการมลพิษต่างๆ ที่เกิดจากการประกอบกิจการ ทั้งในด้านขยะ นำ้เสีย ฝุ่นละออง ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและติดตามตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

     3. ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบ

     4. เตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งในด้านอุปกรณ์ บุคลากร รวมถึงการฝึกซ้อม เพื่อให้มีความเข้าใจและมีความพร้อมตลอดเวลา

     5. สื่อสารให้ความรู้กับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือในการรักษาสิ่งแวดล้อม

 

ในปี พ.ศ.2561 บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ IATF 16946:2016 ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์จากสถาบัน TUV Rheinland

 

ในปี พ.ศ.2561 บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3  ซึ่งเป็นระบบสีเขียว (Green System) จาก กระทรวงอุตสาหกรรม