ศูนย์พัฒนาและทดสอบเบรก

ศูนย์พัฒนาและทดสอบเบรก

ศูนย์พัฒนาและทดสอบเบรก (Brake Development and Testing Center ) ดำเนินงานวิจัยโดยทีมวิศวกรและบุคลากรมืออาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผ่านการคัดสรรและการอบรมอย่างเป็นระบบ วางแผนและบริหารงานวิจัย ศึกษาเทคโนโลยีพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อมุ่งมั่นเพิ่มศักยภาพในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างคุณค่าทั้งด้านสินค้าและสังคม ตลอดจนการลงทุนด้านเครื่องจักรและห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือเพียบพร้อมและทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

การทดสอบประสิทธิภาพเบรก

บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด ได้นำเข้าเครื่องทดสอบประสิทธิภาพเบรก SNT Brake Dynamometer จากประเทศญี่ปุ่น โดยเครื่องดังกล่าวเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตามมาตรฐานต่างๆ เช่น JASO C406 ของประเทศญี่ปุ่น, ECE R90 ของกลุ่มประเทศยุโรป และ SAE J2522 ของประเทศสหรัฐอเมริกา

บริษัทฯ มีเครื่อง LINK Compact Vehicle Data Acquisition System Model 3802 เป็นเครื่องมือวัดสมรรถนะประสิทธิภาพของผ้าเบรกรถยนต์โดยการทดสอบในสภาวะการขับขี่จริง จากการเก็บข้อมูลการเบรกจากเครื่องทดสอบ LINK Vehicle System (DAS)เพื่อเปรียบเทียบผ้าเบรกให้ได้เบรกมาตรฐานจากโรงงานประกอบรถยนต์และวิเคราะห์อุณหภูมิผ้าเบรกที่เกิดขึ้นในแต่ละล้อ, ความเร็ว, การเปรียบเทียบการเบรกระหว่างรถที่ไม่มีน้ำหนักบรรทุกกับรถที่มีน้ำหนักบรรทุกเต็มพิกัด ซึ่งจะทดสอบความแตกต่างระหว่างการเบรกในอุณหภูมิปกติกับการเบรกที่อุณหภูมิสูงวัดระยะทางในการเบรกเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของผ้าเบรกได้

และในปัจจุบันบริษัทฯได้นำเข้าเครื่อง LINK Model 6900 Truck Brake Dynamometerเครื่องทดสอบประสิทธิภาพการเบรกรถบรรทุกและรถเพื่อการพาณิชย์ ตามมาตรฐานสากล จากประเทศสหรัฐอเมริกาโดย LINK Engineering Company เป็นเครื่องแรกในประเทศไทย เพื่อรองรับกฎเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการค้าโลกที่เกิดขึ้นในทุกด้านและเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของคอมแพ็คกรุ๊ปในลักษณะการบริการเชิงเทคนิคเน้นการติดตามและวิเคราะห์เทคโนโลยี วิเคราะห์ทดสอบพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตโดยการสร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการก่อเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่และงานวิจัยหลากหลายประการและก้าวสู่การเป็น “TECHNOLOGY CENTER” ดำเนินงานในลักษณะ COMPACT GREEN TECHNOLOGY มองถึงความต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อตอบสนองรูปแบบชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปสร้างสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นภายใต้โรงงานสีเขียว GREEN FACTORYเพื่อการเป็นผู้นำด้านคุณภาพความปลอดภัยควบคู่ไปกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมและสังคมให้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนอีกทั้งปัจจัยสำคัญคือการมีศักยภาพทางสินค้าที่ดีที่สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าซึ่งจะส่งผลให้รักษาความเป็นผู้นำด้านเบรกคุณภาพต่อไป

SNT BRAKE DYNAMOMETER

สามารถจำลองสถานการณ์ฉุกเฉินการใช้งานเบรก ในสภาพแวดล้อมที่กำหนด อาทิเช่น สภาพถนน,อุณหภูมิขณะเบรกให้ใกล้เคียงกับการใช้งานจริงให้สอดคล้องกับการทดสอบระบบเบรกตามมาตรฐานสากล

LINK MODEL 6900 TRUCK BRAKE DYNAMOMETER

เครื่องทดสอบประสิทธิภาพการเบรก LINK Model 6900 Truck Brake Dynamometer จากประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับรถบรรทุก, รถพ่วง, รถหัวลากและรถบัสเพื่อการพาณิชย์ เป็นเครื่องทดสอบประสิทธิภาพเบรกเครื่องที่ 2 ของคอมแพ็คเบรก ผลิตโดยบริษัท LINK Engineering มูลค่า 50 ล้านบาท ซึ่งเป็นเครื่องแรกในประเทศไทย เครื่องทดสอบนี้เป็นเครื่องที่ออกแบบให้สามารถปรับเปลี่ยนภาระการรับน้ำหนักตามรถที่จะทดสอบได้, สามารถทดสอบประสิทธิภาพ, อายุการใช้งานและอัตราการเกิดเสียงตามมาตรฐานสากล เช่น SAE J2115 Brake Performance, FMVSS 121 Brake Performance and stability testing เป็นต้น เพื่อการพัฒนาเบรกให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพการเบรกสูงสุด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน

LINK COMPACT VEHICLE DATA ACQUISITION SYSTEM MODEL 3802

นำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ผลิตโดยบริษัท LINK Engineering เป็นเครื่องมือวัดสมรรถนะและเก็บข้อมูลต่างๆ จากการขับขี่จริง สามารถนำไปติดตั้งได้กับรถยนต์ทุกประเภท เช่น รถยนต์นั่งส่วนบุคคล, รถตู้, รถบรรทุกและรถบัส เป็นต้น โดยสามารถบันทึกผลทางวิศวกรรมยานยนต์ เพื่อนำมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นของผ้าเบรก อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการขับขี่จริงไปทำการจำลองสภาวะการขับขี่บนเครื่องทดสอบ Brake Dynamometer เพื่อทดสอบประสิทธิภาพเบรกตามสภาวะการขับขี่หรือตามมาตรฐานการทดสอบสากลที่ต้องการได้