เช็คสินค้า

แคตตาล็อกของเรา

 • HONDA CITY Type Z 1.3, 1.5 [Gen3]NO :
  Disc Break
  Brand : HONDA
  Model : CITY
  Application : Type Z 1.3, 1.5 [Gen3]
  Year : 1999-2002
  FrontDisc : PJ-171M
  RearDisc :
  FMSI : 7233-D374
  WVA : 21312 12.50 / 21313 / 21314
  รายละเอียดเพิ่มเติม
  -
  ดูรายละเอียด
 • HONDA CITY Type Z 1.5 [Gen3]NO :
  Disc Break
  Brand : HONDA
  Model : CITY
  Application : Type Z 1.5 VTEC [Gen3}
  Year : 1999-2002
  FrontDisc : PJ-171M
  RearDisc : PJ-265M
  FMSI : 7233-D374
  WVA : 21312 12.50 / 21313 / 21314
  รายละเอียดเพิ่มเติม
  -
  ดูรายละเอียด