เช็คสินค้า

แคตตาล็อกของเรา

 • HONDA CIVIC 1.8E, ES i-VTEC (FB) (ล้อเดิม 16 นิ้ว ), 2.0EL, ES i-VTEC (FB) (ล้อเดิม 16 นิ้ว) [Gen9]NO :
  Disc Break
  Brand : HONDA
  Model : CIVIC
  Application : 1.8E, ES i-VTEC (FB) (ล้อเดิม 16 นิ้ว ), 2.0EL, ES i-VTEC (FB) (ล้อเดิม 16 นิ้ว) [Gen9]
  Year : 2012-2015
  FrontDisc : PJ-374MC
  RearDisc : PJ-492M
  FMSI : 7656-D1506,7418-D537
  WVA : 24066
  รายละเอียดเพิ่มเติม
  -
  ดูรายละเอียด
 • HONDA CIVIC 1.8S i-VTEC (FB) (ล้อเดิม 15 นิ้ว) [Gen9]NO :
  Disc Break
  Brand : HONDA
  Model : CIVIC
  Application : 1.8S i-VTEC (FB) (ล้อเดิม 15 นิ้ว) [Gen9]
  Year : 2012-2015
  FrontDisc : PJ-948M
  RearDisc : PJ-492M
  FMSI : 7418-D537
  WVA : 23652 15.40 / 23653 / 23736
  รายละเอียดเพิ่มเติม
  -
  ดูรายละเอียด