TCN

ก้ามเบรกมาตรฐานสูง เหมาะกับการใช้งานทั่วไป ด้วยคุณภาพของวัสดุที่ได้มาตรฐาน ผ่านกระบวนการผลิตและตรวจสอบที่ทันสมัยในทุกขั้นตอน ให้ประสิทธิภาพในการเบรกสูงสุด ไม่มีเสียงดังรบกวน ระบายอากาศได้ดี แข็งแรงคงทน จึงมั่นใจได้ทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัย

สินค้าใกล้ที่เกี่ยวข้อง