ช.เจริญกลการ ลำนารายณ์

345/13 หมู่1 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130

โทร : 081 851 2584

เปิด 08.00 – ปิด 17.00