บุญยาง ฉะเชิงเทรา

94/11-16 หมู่2 ตำบลโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

โทร : 038 821 732

เปิด 08.00 – ปิด 18.00