ไฮ้การยาง

371 55 หมู่8 ถนนแพรกษา ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โทร : 081 907 5887

เปิด 08.00 – ปิด 18.00